Tuinen van overvloed

Permacultuur practische toepassingen Fransje de Waard. Herdruk 23 november 2012

Tuinen van overvloed
euro 14.95 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw
Fransje de Waard
Tuinen van overvloed
Permacultuur als inspiratie voor
een duurzaam leven op Aarde
isbn 978 90 6224 508 6
paperback 240 p, geïllustreerd,

‘Fransje de Waard was haar tijd 15 jaar vooruit’
DE HERDRUK VAN 23 NOVEMBER 2012.

Over de auteur
Voor een ingenieur in de tropische bosbouw vormen bossen bij uitstek de referentiebeelden van duurzame systemen: hoog-diverse netwerken van uiteenlopende soorten, functies en relaties, die als samenhangend geheel hun eigen voortbestaan verzorgen.
Eind jaren tachtig stuitte Fransje de Waard in het buitenland op de permacultuur, die naadloos aansloot bij haar ecologische inzichten.
Vanuit haar bedrijf De Waard Eetbaar Landschap zette zij de permacultuur in Nederland en Vlaanderen verder  op de kaart, organiseerde cursussen, gaf workshops en presentaties, deed onderzoek voor VROM, stond mede aan de wieg van de integrale woonwijk Lanxmeer in Culemborg  en schreef Tuinen van Overvloed. Inmiddels is zij opnieuw actief in mondiale netwerken en eigentijdse lokale initiatieven als Boerenstadswens.
Met de groeiende interesse in echt voedsel, stadslandbouw en duurzame leefstijlen lijkt de tijdgeest aan te geven dat de permacultuur niet slechts een Groot Verhaal zal blijven.

Over het boek

Eind jaren zeventig vormden de wouden op Tasmanië de kraamkamer van een visie en een beweging die inmiddels wereldwijd voet aan de grond krijgt onder de noemer ‘permacultuur’: permanente (agri)cultuur. Oorspronkelijk verwijst het woord ‘cultuur’ naar onze bewerking van het land, en inmiddels is het zonneklaar dat een blijvende, bloeiende menselijke samenleving alleen kan bestaan op het fundament van een verantwoorde omgang met de bodem en andere natuurlijke hulpbronnen.

De permacultuur vormt een integrale benadering voor ons leven op Aarde, waarin we de principes toepassen die we kunnen herkennen in natuurlijke ecosystemen – zoals de wouden op Tasmanië. De duurzame systemen die we zo inrichten voor de teelt van ons voedsel en het beheer van energie, water, landschap, grondstoffen en een eerlijke economie zijn divers, multifunctioneel, veerkrachtig, overvloedig, slim en van een menselijke maat.

Deze heruitgave van Tuinen van overvloed, dat in 1996 voor het eerst verscheen, markeert een snel groeiend bewustzijn over de urgentie van de mondiale problematiek, èn van de mogelijkheden om lokaal en regionaal in actie te komen. Dit boek zet de principes van de permacultuur grondig uiteen en laat zien hoe creatieve individuen en gemeenschappen van daaruit overal ter wereld meters hebben gemaakt.

Bovendien nodigt het u als lezer uit om dat ook zelf te gaan doen, zoals door:

  •    het telen van kruiden en kiemgroente in de vensterbank
  •    het verwerken van keukenafval op het balkon
  •    het aanleggen van slimme groentebedden in de moestuin
  •    het planten en beheren van een eetbare ‘jungle’
  •    het ontwikkelen van ecologische buurtinitiatieven.

Veel leesplezier !!


978 90 6224 508 6
paperback met foto's in kleur en zwart-wit
240 pagina's
10-11-2012