Over ons

HIRO Natuurlijk Wonen, Materialen en producten voor
ecologisch duurzaam bouwen, wonen en onderhoud.Magazijn en verkoop op Landgoed De Olmnhorst.
In de oostzijde van de Grote Boerderij
Lisserweg 487-L
2165 AS  Lisserbroek
Haarlemmermeer

Postadres:
Postbus 183
2180 AD  Hillegom

telefoon:  0252-515737
mobiel wim: 06-51351725
mobiel renate 06-13670846

K.v.K. 28009203
BTWnr: NL002058158B62

Wim van Biezen,
en Renate van Biezen - Hauser


Hier bij onze zelfgemaakte lemen broodoven.op onze vorige lokatie in Vogelenzang.


Wim van Biezen


Ontstaan van Hiro Natuurlijk Wonen.
In het Hillegoms Rotanhuis werden de manou- en pitrietmeubelen in eigen spuiterij afgewerkt. In de begin jaren '80 besloot ondergetekende Wim van Biezen deze afwerking met natuurlijke Olie en Was te gaan doen. Hiertoe werd contact gelegd met de natuurverf leverancier Auro. Later werden ook andere producten van Auro te koop aan geboden. Zo is langzaam maar zeker een afdeling ontstaan met allerlei ecologischduurzame producten. Die afdeling kreeg de naam Hiro Natuurlijk Wonen. In 1999 is Hillegoms Rotanhuis opgehouden te bestaan en is de lokatie van een winkel omgeruild voor een magazijn met verkoop ruimte. Nu met als hoofdactivieteit: materialen leverancier van ecologische duurzame bouw materialen onder de naam Hiro Natuurlijk Wonen.


Idealisme
Deze tak van handel drijven heeft diverse risico's. Het werken op kleine schaal is zeer arbeidsintensief waardoor de winstmarge uitermate laag is. Voor direct uitleveren is een behoorlijke voorraad vereist, waar echter niet altijd een economisch verantwoorde omloop snelheid tegen over staat. Hiro is één van de pioniers van het eerste uur die zich op deze wijze met deze producten bezig houdt. Een uitdaging om mee te helpen om deze producten tot normaal geaccepteerde materialen te laten worden.
Toch is het vooral het idealisme dat de drijfveer is. De wetenschap dat deze producten vaak beter zijn voor de eigen gezondheid en die van anderen is echter een gezonde steun in de rug. De algemene informatie is echter zo gering, dat de onbekendheid bij de eindgebruiker of opdrachtgever vaak een groot probleem is. Bouwfysich zijn deze producten vaak beter hetgeen echter vaak niet bekend is

Het streven van Hiro is, om tot levering te komen van ecologisch duurzame producten aan consumenten, verwerkers en ondernemers. Dit streven wordt gerealiseerd door kennis te verzamelen om deze als informatie te kunnen doorgeven. Hiertoe wordt regelmatig tijd vrijgemaakt om cursussen te volgen en product presentaties te bezoeken. Samenwerking met collega's om tot betaalbare verkoopprijzen te komen is een mogelijkheid.

Programma selectie
De selectie van deze producten vindt plaats door toetsing van vakkringen zoals Viba en Nibe. Er wordt door deze instanties nog steeds gewerkt aan de verbetering danwel de ultieme wijze van selecteren, maar nog steeds zijn de individuele voorkeuren van de klant selectie bepalend. Hiertoe blijft Hiro zich in de markt oriënteren. Door deze kennis kunnen wij adviseren ten aanzien van specifieke voorkeuren. Voor de één kan dit het percentage aandeel van synthetische stoffen, voor de ander kan dit de afstand tot de oorsprong van het product zijn. etc.

Biologisch Bouwen
De rode draad voor alle keuzes is het ecologisch en biologisch bouwen. En dan met name het gezondheisds aspect. Niet alleen door de betreffende producten, maar ook de wijze waarop dat wordt toegepast.
De technieken en materialen die hiervoor nodig zijn, zijn helaas nog niet voor iedere ondernemer een vanzelfsprekend gegeven.
De derde huid is volgens ons belangrijk om gezond te kunnen zijn. Dit mag een prijs hebben. Gezondheid is een groot goed. Ziekte is niet alleen belastend voor onze gemoedsrust maar ook duur.

Werkwijze
Teneinde alles tot een goed einde te krijgen streven wij een goede informatie na, waarna een voorlopige opsomming van materialen wordt gedaan. De order wordt opgenomen en opgeslagen tot uitlevering nodig is. Levering kan direct naar de consument bezorgd worden alsook naar de verwerker of zijn werkplek.

Leveren
Een voorraad is aangelegd voor directe levering, indien mogelijk. De toegevoegde waarde voor de directe omgeving is uiteraard de mogelijkheid tot afhalen. Voor belevering op de werkplek in de regio is er een eigen transport mogelijkheid. Voor levering door het land, zal dit worden gedaan door de georganiseerde logistiek.

Openingstijden
Wij hanteren een enigszins afwijkende openignstijden.
Samen met onze agenda voor workshops en evenementen waaraan wij deelnemen zijn te vinden op onze site.
Voor meer info: klik hier
Deze E-shop is uiteraard 24 ur per dag open ;-)

Open dagen
Graag maken wij kontakt met u en houden daarvoor open dagen. Hieraan proberen we dan altijd extra mensen uit te nodigen die u extra intressante dingen kunnen laten zien of vertellen.
Voor de laatste informatie en over de laatste open dagen vind u HIER de informatie.

Hiro Zondag.
Dagen dat de winkel NIET open is, maar wij ergens mee bezig zijn. En wellicht ook anderen hun activiteit ontplooien, zolang het maar met basic materiaal gebruik en ambacht van doen heeft, maar ook koken of muziek.
Bezoekers mogen gewoon langs komen en meegenieten en/of meedoen. Meer weten?? klik hier

Tot ziens !!

wim en renate van biezen