Leem en Tadelakt

De oudste bouwwijze op aarde, maar nog steeds modern.

Hiro Natuurlijk Wonen kan u helpen met advisering, aanschaf en uitvoering van afbouw met leem.
Een bouwmateriaal samengesteld uit natuurlijke grondstoffen. Leem is voornamelijk zand, water, klei en eventueel stro.

Wat is leem en leemstuc?
Leem of leemstuc is ongebakken aarde welke doorgaans bestaat uit een mengsel zand, silt en klei. Vaak wordt ook de term Leem en Leembouw gebruikt om aan te geven dat het hier om ongebakken aarde gaat. Aarde is een oermateriaal en herbergt de 'oerkracht' van bouwen inzich. Het is niet voor niets dat kinderen graag spelen met aarde en water waarmee ze prachtige kastelen bouwen zonder iets van dit bouwmateriaal af te weten!.Wij aardse wezen voelen ons dan ook vertrouwd in een architektuur met aardse vormen en materialen. Hierin vinden wij rust; zoals een Kind bij zijn Moeder, zoals een Aardmens bij Moeder Aarde.

Waarom voor leemstuc kiezen?
Vaak het fraaie uiterlijk, Een andere reden om voor leemstuc te kiezen is de vochtregulerende eigenschap. Leem heeft namelijk de eigenschap om eenideale een ideale luchtvochtigheid in de woning te creëren. Leem neemt namelijk vocht op, en wanneer de omgeving droger wordt, geeft het leem ook weer vocht af. Je hebt met leem en leemstuc daarom altijd een fijn binnenklimaat.

Heeft leem en leemstuc schadelijke emmissies?
De vele emissies van onze moderne bouwmaterialen hebben een negatieve invloed op ons. Dit is welliswaar breed bekend maar wordt verder weinig aandacht aangegeven. Enkele bekende voorbeelden zijn de emissies van schadelijke gassen uit spaanplaten, kunststoffen, en ook de acrylverven welke nog een (niet verplicht om te melden) hoeveelheid schadelijke emissie afgeven. Niet te vergeten de cement waarin ons nationaal afval, vliegas, in is verwerkt. Daarnaast nog allerlei electrostatisch geladen kunststof producten. Wat te denken van de geo-biologische negatieve eigenschappen van gewapend beton en staalconstructies. Een groot aantal mensen zijn gevoelig voor deze verstoring van natuurlijk evenwicht tussen de kosmische en aardse straling en magnetische velden.

Zijn er andere toepassingen voor klei en leem?
Leem en klei wordt niet allen gebruikt om te bouwen! Sommige leem- en kleisoorten worden gebruikt in de cosmetica en de geneeskunst. Voorbeelden hiervan zijn de modderbaden, schoonheidsmaskers, maagpoeders, leemzalven etc. In landen zoals Duitsland, Frankrijk, Belgie en Zwitserland zijn talrijke gespecialiseerde leemkuurorden, waar men zich op medisch advies kan laten behandelen.

Kan leem warmte opnemen?
Door de klei in het leemmengsel, is er een goede binding met vocht. Hierdoor is leem ook een goede warmte buffer. Leem kan 30 keer zoveel vocht opnemen dan baksteen. Hierdoor is er een goede warmte accumulatie. Wanneer de omgeving kouder wordt, zal de opgeslagen warmte in het leem aan de omgeving afstralen en afgeven. Zowel actief in een wandverwarming, alsook passief in een warmtemuur.

Is leem een goede geluidisolatie?
Door de hoge soortelijke massa, is leem een goede geluidsisolator voor met name de lage tonen. Maar ook is de zachte structuur heel geschikt om galm te dempen.