Retourzendingen

Retour binnen 14 dagen zonder opgave van redenen

U moet het product kunnen beoordelen om na te gaan of U het wilt houden. U moet schoenen kunnen passen. U mag daartoe de verpakking openmaken om het product te bekijken, mits U dit netjes doet.

U mag het product niet daadwerkelijk gebruiken als U nog niet weet of U het houdt. Hiro mag kosten in rekening brengen als na retourzending blijkt dat U iets met het product hebt gedaan dat niet nodig was om het te kunnen beoordelen. Voor producten die u kunt beoordelen zonder de verpakking te openen, geldt uiteraard dat alleen ongeopende verpakkingen geretourneerd mogen worden.

U kunt aan Hiro daartoe een retourzending aanvragen. U ontvangt dat een verzendetiket per mail. In deze mail staan de instructies heo u dit moet doen. De retourkosten zijn altijd voor rekening van de koper. Deze betaald u aan de pakketdienst bij aanmaken van het etiket. Om dit etiket aan te maken moet U dus eerst de daarvoor vastgestelde kosten betalen. Uiteraard mag u in overleg voor een andere verzendwijze kiezen, Langs brengen is uiteraard de beste methode.

De prijs van het product zal worden geretourneerd naar het door u opgegeven bankrekeningnummer.
Bij een bestelling welke franko geleverd is, zal het bedrag, minus de werkelijke verzendkosten, het bedrag zijn welke geretourneerd wordt.


Retourneren in verband met schade of ondeugdelijkheid.

Bij een ondeugdelijk product moet U eerst contact opnemen met Hiro Natuurlijk Wonen en niet meteen retourneren. Zeker als dit na de 14 dagen is.
Voor bijna alle producten geldt dat u de deugdelijkheid van de producten controleert binnen deze 14 dagen.

Wanneer het product retour moet voor reparatie of vervanging, dan gaat dit in overleg met Hiro Natuurlijk Wonen over de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd. Deze retourzending zal franko zijn.
Hierbij opgemerkt dat niet passende schoenen geen schade of ondeugdelijkheid is.

Uitgesloten van het recht op retour.

Producten die speciaal voor u besteld zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

Ook niet als het producten zijn die gewoon worden aangeboden, maar door hun karakter of hoeveelheid niet op voorraad gehouden wordt en/of speciaal worden ingekocht voor deze verkoop. Uiteraard wel indien de goederen ondeugdelijk zijn.

Ook geldt dit voor producten die geopend zijn, of verbruikt zijn zonder controle vooraf.
Deze controle dient altijd bij ontvangst van de goederen plaats vinden.
Met uitzondering voor die producten waarbij dat niet direct bij ontvangst kan.