Farfoil dekkende houtverf blik 9 liter in kleurgroep 1

per stuk

euro 366.75 *Prijzen zijn inclusief btw *Prijzen zijn inclusief btw

TECHNISCHE INFORMATIE

FARFOIL is een matte, dampdoorlatende, en natuurvriendelijke verf voor buiten. Het bindmiddel is gekookte lijnolie. Als oplosmiddel wordt reukloze petroleum gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen en recycling titaanwit. FARFOIL is geschikt voor onbehandeld hout o. a.: gevelbetimmeringen, kozijnen, deuren, ramen, woningen, schuren, schuttingen, pergola's en dergelijke. FARFOIL is uitermate geschikt om over oude, verweerde verflagen aan te brengen. Speciaal voordeel: uitstekende dekking: één laag geeft een goede en gelijkmatige afwerking. FARFOIL kan over grondverf en oude verflagen aangebracht worden. Deze oude lagen moeten eerst schoongemaakt en losse verfbladders verwijderd worden. FARFOIL geeft een ademende, beschermende laag. Het is voldoende om alleen de zichtzijde van het hout te schilderen.

WERKWIJZE:
Goed omroeren voor gebruik met UULA VERFMIXER. De ondergrond moet schoon, vetvrij en draagkrachtig zijn. Nieuw hout: Los stof verwijderen. Eén laag FARFOIL onverdund aanbrengen. Oud hout: Kaal hout, oude latex- of verflagen schoonmaken met KIRUNA CLEANER. Laat het hout tenminste 24 uur goed drogen. Op een schone ondergrond één laag FARFOIL aanbrengen onverdund aanbrengen. Over oude verflagen kan na het verwijderen van losse verflagen en schoonmaken met KIRUNA CLEANER (laat het hout tenminste 24 uur goed drogen) één laag FARFOIL onverdund aangebracht worden. Oude KOOKVERF-lagen verwijderen door droog te borstelen en/of met hogedrukreiniger te verwijderen. Laat het hout tenminste 24 uur goed drogen. Eén laag FARFOIL onverdund aanbrengen. In onduidelijke gevallen altijd eerst technisch advies inwinnen bij UULA NATUUR VERVEN.

VERWERKING:
Met een speciale FARFOILKWAST, rollen met vachtroller is ook mogelijk.

RENDEMENT:
5 m2 / liter, bij verwerking op ruw hout. 7 m2 / liter, bij verwerking op geschaafd hout. BEWAREN: In goed gesloten verpakking buiten bereik van kinderen en dieren. Onbeperkt houdbaar.

RESTANTEN:
Verfafval afvoeren via gemeentelijk depot Gevaarlijk Afval.

VERPAKKING:
0.9 ltr, 2.7 liter, 9 liter en 18 liter blikken.

De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal toe te gaan passen. © Copyright 2003 UULA NATUUR VERVEN. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electrorusch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van UULA NATUUR VERVEN. Revisiedatum: l maart 2003